Facebook icon

Historiegalleri

Fakta om Kalvild Gård

* Rundt 1850 kjøpte Konsul Grøgaard Kalvild Gård og brukte det som landsted.

* I 1860 ble det bygget et sommerhus på gården som siden ble bygget om to ganger.

* Fra 1880 og frem til 1950-tallet, var huset direktørbolig for eiere av Kalvild Træsliperi, som lå lengre opp ved elven.

* Norske Kvinners Sanitetsforening kjøpte eiendommen tidlig på 1960-tallet, og gjorde stedet om til hjem for demente kvinner fra 1960 til 2000.

* Sparebanken Sør kjøpte eiendommen i 2007, og dannet eiendomsselskapet Kaldvell Eiendom AS.

* I 2009 ble Kaldvell Eiendom AS solgt videre og stedet ble utviklet til et moderne konferansesenter som sto ferdig i mai 2018.

* Kalvild Gård AS er driftsselskapet for eiendommen i dag og stedet fylles opp med brylluper, konferanser og selskaper.

I årene med utvikling av eiendommen til slik den framstår i dag, har det vært et svært godt samarbeid med Lillesand Kommune. Et fruktbart arbeid i respekt for den historien som området har, og for forholdet innbyggerne i kommunen har til dette kjente og kjære turområdet.

I november 2018 ble Kalvild Gård en stolt og takknemlig mottaker av Byggeskikkprisen fra Lillesand Kommune. Asplan Viak i Arendal har vært arkitekten for bygget.